Brussen

Je bent opgegroeid als broer of zus van een kind met een lichamelijke of verstandelijke beperking of  chronische ziekte. Naar jouw broer of zus ging veel aandacht. En jij? Jij was er waarschijnlijk gewoon. Je had je eigen bezigheden, hielp mee waar nodig, was vroeg zelfstandig en vroeg weinig aandacht. Waarschijnlijk deed je heel hard je best om het perfecte kind te zijn. Een kind waar niemand zich zorgen over hoefde te maken, jij redde je wel. Ondertussen voelde je je vaak onbegrepen en eenzaam.

Uiteraard is iedere brus anders. Sommigen zijn fluitend volwassen geworden. Anderen hebben veel moeite om hun eigen leven op de rit te krijgen. Toch zijn er veel overeenkomsten die veel brussen herkennen.

Veel volwassen brussen

 • Hebben moeite om hun grenzen aan te geven
 • Voelen haarfijn aan wat de omgeving nodig heeft
 • Weten vaak niet zo goed wat ze zelf willen
 • Zorgen graag voor anderen, maar vinden het moeilijk zelf hulp te vragen
 • Vinden het moeilijk om trots te zijn
 • Voelen zich schuldig omdat zij wel gezond zijn en een normaal leven leiden
 • Hebben zorgen over hoe het moet wanneer hun ouders er niet meer zijn
 • Voelen zich onbegrepen en niet gezien en gehoord
 • Hebben moeite om een eigen identiteit te ontwikkelen

Herken jij jezelf hierin?

Two young men hanging out,

Samen met jou ga ik op zoek naar wie jij bent en wat jij nodig hebt

 • Waar heb jij echt behoefte aan?
 • Waar word jij gelukkig van?
 • Hoe kijk je naar het verleden?
 • Welke overtuigingen, aannames en oordelen kun je loslaten?
 • Wat kun je vasthouden om daar je kracht uit te halen?
 • Hoe leer je hulp te vragen?
 • Wat heb je nodig om trots te kunnen zijn? Trots op het kind dat je was en de volwassene die je nu bent?
 • Hoe ga je om met verwachtingen van je omgeving?
 • Hoe stel je grenzen als er een beroep op je wordt gedaan?

Tijdens een coachtraject kijken we naar wat jij wilt ontdekken en veranderen. Ik kan je helpen in je zoektocht naar antwoorden. Door vragen aan je te stellen, terug te geven wat ik zie, te spiegelen, te prikkelen, te luisteren, te confronteren en het doen van oefeningen kom je dichter bij jezelf. Je ontdekt jouw waardes, jouw waarheid en leert wat je nodig hebt om helemaal jezelf te zijn.